En liten undran – Just wondering

Går i valet och kvalet om jag ska börja översätta min text till engelska också på bloggen. Ser många som kör med båda språken och jag ser att jag har en del utländska läsare. Hur gör ni som översätter? Översätter ni för hand eller har ni något program?

I am thinking about starting to translate my texts to english also. I know I have some foreign readers and was just wondering if you would like me to do so?